Badania rynku

Badania rynku i badania marketingowe

Badania rynku to gromadzenie informacji o zjawiskach i procesach na rynku. Badamy zazwyczaj przyczyny danej sytuacji na rynku, stan aktualny procesów w danej dziedzinie gospdoarki i tendencje rozwojowe.

Przeprowadzamy badania rynkowe celem zdobycia informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży. Badania rynku to część badań marketingowych. Przeprowadzanie badań rynkowych zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa, jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

Klienci otrzymują od nas rzetelną informację rynkową, która stanowi niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji związanych z rozwojem działalności przedsiębiorstwa na rynku. W oparciu o rzetelne informacje z rynku nasi klieni budują długofalowe strategie maketingowe. 

Badaniom podlegają dedykowane grupy docelowe  z danej dziedziny gospodarki czy rynku tak, aby przeprowadzane badania spełniały oczekiwania przedsiębiorstwa.

Co ponadto

Współpraca z Flavio to nie tylko badania i wiedza. Potrafimy badania marketingowe wykorzystać w zwiększaniu efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Firmy zyskują oszczędności i niezbędną wiedzę w budowaniu długofałowych planów rozwoju.