Outstaffing

Czym jest outstaffing?

Outstaffing to wynajęcie pracownika, który będzie pracował na etacie, bez ponoszenia kosztów jego utrzymania  oraz nawiązywania z nim stosunków cywilnoprawnych. Praca jest wykonywana w siedzibie klienta. Outstaffing daje możliwość korzystania z pracy i  kompetencji pracownika zatrudnionego przez inną firmę.

Outstaffing charakteryzuje się oddelegowywaniem do pracy w naszym przedsiębiorstwie osoby, która na co dzień jest pracownikiem innej firmy specjalizującej się w jakiejś dziedzinie np. prowadzeniu dokumentacji kadrowej czy rekrutacji pracowników.

Czym charakateryzuje się outstaffing?

Firma, która zatrudnia naszego pracownika jest odpowiedzialna za zapewnienie personelu, prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej, rozliczenie i wypłacanie pensji oraz innych świadczeń, które są należne przy umowie o pracę (np. zabezpieczeń emerytalnych, chorobowych, socjalnych). Firma, z którą podpisujemy umowę o outstaffing musi również rozliczać koszty związane z urlopem, wyszkoleniem czy podniesieniem kwalifikacji zatrudnionych.

Dla jakich przedsiębiorstw jest oustaffing?

  1. Dla firm, które chcą pozostać małymi przedsiębiorstwami i nie zależy im na rozbudowywaniu kadry,  a potrzebują pracownika tylko na pewien czas. Prowadzenie małej firmy wiąże się także z różnego rodzaju zniżkami podatkowymi.
  2. Wyoutstaffowany pracownik to korzystne rozwiązanie dla firm, które mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, dany pracownik wybiera się na dłuższy urlop i trzeba go zastąpić, a zatrudnianie nowego wiąże się z jego gruntownym szkoleniem i oczywiście z dodatkowym etatem.
  3. Kiedy rezygnujemy z pracy osób zatrudnionych w outstaffingu jest to szybki proces, bez ponoszenia kosztów typowych przy rozwiązaniu umowy o pracę.