Prawo podatkowe – uregulowania w tym zakresie
Mar20

Prawo podatkowe – uregulowania w tym zakresie

Wiele zainteresowania, jak i kontrowersji, budzą ostatnio prowadzone prace nad wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. zmian w Ordynacji podatkowej1, polegających na dodaniu uregulowań odnoszących się do kwestii unikania opodatkowania. Przypomnijmy, że do 31 sierpnia 2005 r. funkcjonowały w polskim prawie podatkowym zapisy, zgodnie z którymi organy podatkowe i organy kontroli skarbowej pomijały skutki podatkowe czynności prawnej w...

Read More