Ktoś wziął kredyt… Na moje nazwisko! Co robić ?
mar20

Ktoś wziął kredyt… Na moje nazwisko! Co robić ?

Coraz częściej słyszymy o tym, by chronić swoje dane osobowe, pod żadnym pozorem nie wysyłać e-mailem skanu dowodu osobistego i nie zostawiać karty kredytowej na widoku. A co zrobić, jeśli okazało się, że ktoś już wszedł w posiadanie naszych danych osobowych i wziął kredyt na nasze nazwisko? Choć to zabrzmi jak absurd, jest to prawdą – nawet jeśli nigdy nie braliśmy żadnej pożyczki, możemy pewnego dnia otrzymać wezwanie do...

Read More
Fundusze unijne na rozwój i restrukturyzacje gospodarek
lut21

Fundusze unijne na rozwój i restrukturyzacje gospodarek

Fundusze unijne to środki finansowe przekazywane krajom członkowskim UE na rozwój i restrukturyzacje gospodarek.Środki gromadzone są przez państwa członkowskie, two­rząc budżet Unii Europejskiej. Finansowanie budżetu, czyli pieniądze w budżecie Unii pochodzą z 3 źródeł podsta­wowych: 1. Z ceł pobieranych od towarów z państw, które nie są człon­kami Unii, 2. Z przychodów z podatku VAT, które każde Państwo człon­kowskie wpłaca do...

Read More
Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 2
lut20

Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 2

Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 2 Przejdź do części pierwszej artykułu KLIK Po drugie: Trybunał podkreślił, że warunek określający głów­ny przedmiot umowy jest wyłączony z oceny nieuczciwego charakteru tylko wtedy, gdy został on sformułowany w spo­sób jednoznaczny i zrozumiały. Wymóg ten nie dotyczy tylko jednoznaczności i zrozumiałości pod względem formalnym i czysto gramatycznym, ale...

Read More
ABC Kredytu Hipotecznego
lut20

ABC Kredytu Hipotecznego

Pierwsza kwestia, jaka pojawia się w rozważaniach na te­mat hipoteki, dotyczy tego, że można ustanowić hipote­kę wobec wierzytelności oznaczonej. Wierzytelność oznaczona powstaje w wyniku zaistnienia stosunku prawne­go, może nim być np. umowa kredytowa. Oznacza to, że wierzytelności nie można ustanowić wobec wierzytelności niezdefiniowanej. Wierzytelność niezdefiniowana to taka, która nie posiada swojego potwierdzenia w formie prawnej...

Read More
Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 2
lut20

Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 2

Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 2 Link do części pierwszej artykułu KLIK A jak wygląda proces kredytowy? Na początku, oprócz wy­pełnionego wniosku kredytowego, banki wymagają z reguły dostarczenia: (I) pasków płacowych z ostatnich 3 miesięcy, (II) wyciągów bankowych za ostatnie 3 miesiące, (III) kopii paszportu lub dowodu osobistego, (IV) kopii ostatniego PITu. To są dokumenty, których wymagają standardowo...

Read More
Umowa kredytowa a utrata płynności finansowej
lut20

Umowa kredytowa a utrata płynności finansowej

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY? Musimy pamiętać, że przed podpisaniem umowy kredytowej możemy jeszcze negocjować dla siebie warunki. Marże ban­kową, odsetki od kredytu, a także termin spłaty rat. Ten ostat­ni element również jest bardzo istotny, bo wybieranie daty kilka dni po terminie wypłaty wynagrodzenia, pozwoli nam na ter­minowe opłacanie rat, a w przyszłości bardzo dobrą historię kredytową. Decydując się na kredyt...

Read More
Jak i gdzie starać się o pożyczkę gotówkową ?
lut20

Jak i gdzie starać się o pożyczkę gotówkową ?

Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym sposobem jest wizyta w oddziale któregoś z banków. Z reguły w pierw­szej kolejności klienci wybierają bank, w którym mają zało­żone konto. Nie da się zaprzeczyć, że w rodzimym banku będą stosunkowo najprostsze procedury, ale niestety nieko­niecznie najkorzystniejsze dla nas warunki. Co zatem powin­niśmy zrobić? Przecież nikt nie będzie jeździł od jednego do drugiego oddziału żeby znaleźć...

Read More
Możliwość spłat kart kredytowych kredytem gotówkowym
lut17

Możliwość spłat kart kredytowych kredytem gotówkowym

Pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie wpływa na konto, bardzo często otrzymują karty kredytowe lub możliwość wykorzystania debetu. Taka karta stwarza pew­ne udogodnienia, ale niektórzy nie kontrolując wydawanych środków, wpadli również w pułapkę. Odsetki od wykorzy­stanych środków są wysokie i niekiedy lepiej skorzystać z kredytu gotówkowego, a jednocześnie pozbyć się tego ciężaru. Kolejnym atutem jest fakt, że miesięczne raty...

Read More
Konsolidacja kredytów gotówkowych
lut16

Konsolidacja kredytów gotówkowych

Jeśli mamy zaciągniętych kilka kredytów, w różnych bankach, dobrym rozwiązaniem jest konsolidacja. Polega to na połą­czeniu dwóch lub więcej zaciągniętych wcześniej kredytów w jeden, ujednolicając w ten sposób stopy procentowe, a co za tym idzie zmniejszając ogólne koszty. Podczas konsolida­cji możemy również wydłużyć okres kredytowania.Jeśli chce­my zadbać o własne pieniądze (a o tym powinien myśleć każdy), musimy umieć podejmować...

Read More
Co powinieneś wiedzieć o kredycie gotówkowym ?
lut15

Co powinieneś wiedzieć o kredycie gotówkowym ?

Nie każdy ma odłożone pieniądze na wypadek nagłej potrzeby. W takiej sytuacji rozwiązaniem są kredyty gotówkowe. Reguluje je umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem i są najbezpieczniejszą formą uzyskania środków finansowych, z przeznaczeniem na dowolnie określony cel. Popularność kredytów gotówkowych jest coraz większa, bo może go otrzymać praktycznie każdy, kto wykaże zdolność kredytową. Zabezpieczeniem dla banku są prze­ważnie tylko...

Read More
Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 1
lut15

Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 1

Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 1 Polacy chętnie emigrują w celu poprawienia swoich warunków życia. Jeżeli postanowimy osiedlić się w innym państwie, musimy liczyć się z koniecznością zakupu mieszkania, lub też innej nieruchomości. Kwestia uzyskania kredytu hipotecznego staje się ważnym problemem życiowym. Dom lub apartament nad morzem w słonecznej Hiszpa­nii. Chyba każdy z nas chciałby mieć do dyspozycji...

Read More
Kredyt odnawialny a zakup samochodu osobowego
lut12

Kredyt odnawialny a zakup samochodu osobowego

Kredyt odnawialny na rachunku bankowym Jest to specyficzna forma kredytu gotówkowego, udziela­na przez bank osobom fizycznym lub firmom, do określonego limitu. Można z niego korzystać wielokrotnie, ponieważ wpłaty na rachunek automatycznie zmniejszają zadłużenie. O taki kre­dyt można się ubiegać lub otrzymać go z automatu, przy za­kładaniu konta. Może się o niego starać osoba, która ma regularne wpływy na konto. W przypadku osób...

Read More
Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 1
lut09

Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 1

Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 1 Przejdź do drugiej części artykułu KLIK Celem cyklu artykułów jest przybliżenie zagadnień praw­nych i ekonomicznych związanych z umowami o kredy­ty złotówkowe hipoteczne indeksowane do CHF oraz poliso-lokatami, a w szczególności: – unieważnianie klauzuli walutowej z doświadczeń kredyto­biorcy, – umowa o kredyt indeksowany do CHF a klauzule...

Read More
Kredyt hipoteczny w euro.
sty28

Kredyt hipoteczny w euro.

Coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Do najczęstszych przyczyn należą chęć wybudowania domu czy zakup domu lub mieszkania w bloku. Dzisiejszy standard życia niestety mało komu pozwala na odłożenie tak dużych sum pieniędzy aby można było kupić za gotówkę dom czy mieszkanie. Dlatego coraz więcej młodych ludzi decyduje się właśnie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W Polsce najczęściej dochodzi do...

Read More
Szybkie pożyczki gotówkowe dla każdego
kw.23

Szybkie pożyczki gotówkowe dla każdego

Musisz szybko pozyskać gotówkę, aby pokryć pilne nagłe wydatki. Dowiedz się, jakie są rozwiązania w celu uzyskania finansowania w krótkim czasie, czytając nasz szczegółowy artykuł na temat szybkich pożyczek . Szybkie pożyczki online: jak się o nie ubiegać? Jednym z najlepszych sposobów szybkiego uzyskania pożyczki jest złożenie wniosku online w firmach pożyczkowych, które pozwalają na tego rodzaju metodę. Obecnie coraz większą uwagę...

Read More