Co może windykator chwilówki?

Co może a czego nie może windykator pożyczki? Co może zrobić i zabrać?

windykacja terenowa

co może windykator pożyczki gotówkowej?

Windykacja jest niczym innym jak dochodzeniem swoich praw, rzeczy, wierzytelności w sposób określony prawem. Windykacja może dotyczyć zarówno osób, które zwlekają z zapłatą za ratę kredytu, pożyczki, ale także jest też nieodzownym elementem w dochodzeniu swoich praw przez wiele przedsiębiorstw. Rodzajów windykacji jest wiele i są one zależne przede wszystkim od rodzaju postępowania. Każdy z nich powinien być jednak prowadzony zgodnie z prawem.

Jeszcze kilka lat temu firmy windykacyjne kojarzone były w jeden sposób, z całą pewnością niezbyt korzystny. Windykator była to bowiem osoba, która bardziej przypominała osiłka balansującego na granicy prawa i odstraszającego swoim wyglądem, niż kogoś kto miał działać w oparciu o prawo. Dziś windykacja wygląda inaczej a sam windykator ma bardziej „ludzka twarz”. Często pracę tą wykonują kobiety, które już podczas samej rozmowy telefonicznej pomagają rozwiązać problem zadłużenia a także często wręcz negocjować dogodne warunki jego spłaty z wierzycielem.

Najczęstsze przyczyny windykacji

Najogólniej rzecz ujmując windykację możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • miękką – czyli polubowną,
  • twardą – sądową

Rodzaje te różnią się przede wszystkim kosztami jakie musi ponieść dłużnik oraz wierzyciela także i wykorzystywanymi rodzajami narzędzi. Windykacja polubowna (miękka) pojawia się zazwyczaj w pierwszej kolejności, gdy zobowiązanie nie zostaje spłacone w określonym terminie. Jest to przede wszystkim nawoływanie dłużnika do regulaminowej spłaty zobowiązania. W tym celu wierzyciel może wysyłać powiadomienia dotyczące zapłaty, noty z informacją odsetkową oraz wezwania do zapłaty. Warto zwrócić uwagę na notę, w której widnieje informacja dotycząca odsetek karnych. Ich wysokość jest bowiem ściśle

Windykacja chwilówki

Windykator terenowy

określona przez prawo i w tym zakresie nie może dochodzić do łamania ich. Jeszcze kilka lat temu niektóre firmy pożyczkowe, które udzielały konsumentom tzw. „chwilówek” bazowały na rekordowo wysokich odsetkach karnych. W pismach tych mogą pojawiać się zapisy dotyczące przekazaniu sprawy firmie windykacyjnej, przekazaniu informacji do Biura Informacji Kredytowych, do Krajowego Rejestru Dłużników i wielu innych. Powinna być też informacja o konsekwencjach dla dłużnika wynikających z obecności w danym rejestrze. Dużą siłę rażenia szczególnie w dzisiejszych czasach mają opinie umieszczone na portalach społecznościowych czy stronach internetowych dłużnika. Taka opinia może dyskredytować go w oczach przyszłych kontrahentów, dlatego uznawana jest jako jedno z najskuteczniejszych metod windykacji miękkiej.

W przypadku gdy metody windykacji polubownej zostały wykorzystane warto jest zastanowić się nad windykacją twardą (sądową). Nie zawsze jednak ma ona sens i jest opłacalna. Wszystko zależne jest od wysokości długu. Opłata sądowa za postępowanie zwykłe wynosi 5% sporu, jednak nie mniej niż 30 zł. W dzisiejszych czasach podczas dochodzenia o spłatę długu można skorzystać z e-sądów. Takie rozwiązanie nie tylko obniża koszty postępowania, ale także zazwyczaj związane jest z krótszym czasem trwania. warto pamiętać o tym, ze im szybciej skorzysta się z dostępnych narzędzi windykacyjnych, tym są większe szanse na odzyskanie długu. Zobowiązania stosunkowo świeże, czyli nie dłuższe niż trzy miesiące zaliczane są najlepiej i najszybciej spłacanych. Oczywiście w miarę możliwości warto jest zawsze skorzystać z metod windykacji miękkiej, która na dobrą sprawę nie wiąże się dla dłużnika z większymi konsekwencjami. Wchodząc na drogę sądową należy liczyć się nie tylko z wyższymi kosztami spłaty, ale także i z wizytami komornika a także i ewentualnym zatrzymaniu przejęciu przez niego mienia. Negocjacje firm windykacyjnych prowadzone są w taki sposób, aby już na pierwszym etapie windykacji sprawa została polubownie załatwiona. Takie rozwiązanie jest pozytywne zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela.

Co może windykator a czego nie może?

Współcześni windykatorzy to zazwyczaj osoby zatrudniane przez profesjonalne firmy. Osoby te przechodzą odpowiednie szkolenie, by w kontaktach z klientami byli skuteczni, ale tylko w obrębie obowiązującego prawa. Coraz częściej, szczególnie na stanowiskach windykatorów telefonicznych zatrudniane są kobiety, które

czego nie może zająć windykator?

czego nie może zająć windykator?

skutecznie negocjują warunki spłaty zobowiązania, wykazując się przy tym niezbędną wiedzą z zakresu przepisów i różnych uregulowań. Można powiedzieć więc, że dziś częściej spotkać się możemy z windykatorem, który pokaże nam rozwiązania i alternatywy, dzięki którym w sposób optymalny możemy spłacić zobowiązanie. Często, w zależności od sytuacji dłużnika dochodzi wręcz do negocjacji między windykatorem a wierzycielem. Coraz rzadziej spotkać możemy się z sytuacją, gdy jesteśmy windykowania przez osiłka, który odstrasza sposobem mowy czy wyglądem. Osoby takie często nie postępowały zgodnie z prawem. W pierwszej kolejności wymienione zostaną rzeczy, których windykator robić nie można praktyki takie powinny być zgłaszane odpowiednim instytucjom.

  • straszenie sprawą sądową – tylko pracownik danej firmy np pożyczkowej może poinformować nas o tym, ze w dalszych krokach windykacyjnych sprawa zostanie przekazana na drogę sądową. pracownik zewnętrznej firmy windykacyjnej nie ma do tego prawa.
  • groźba wyniesienia z domu cennych rzeczy – windykator nie ma prawa wejść do domu dłużnika i tym samym straszyć go wyniesieniem cennych sprzętów czy rzeczy. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i powinno być niezwłoczne zgłoszone odpowiednim instytucjom. Jedynie komornik posiada takie uprawnienia.
  • informowanie sąsiadów, znajomych o długach – ani windykator, ani pracownik firmy pożyczkowej czy banku nie ma prawa przekazywać informacji dotyczących posiadanego przez nas zadłużenia osobom trzecim. Takie zachowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem i może nieść ze sobą także określone konsekwencje prawne.
  • nachodzenie dłużnika w miejscu pracy – jest to także praktyka niedopuszczalna. Windykator może zostać potraktowany jako intruz wchodzący na prywatny teren danego przedsiębiorca i w taki właśnie sposób potraktowany. Zachowanie takie jest karygodne szczególnie wtedy, gdy windykator wchodzi do firmy bez uprzedniego umówienia się w miejscy pracy i zgody na to przez dłużnika.

Jesteś dłużnikiem? Poznaj swoje prawa!

Pamiętaj o tym, że tak naprawdę prawo stroi po stronie dłużnika. Rolą windykatora jest osiągnięcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem. Nie ma on prawa straszyć zabraniem cennych rzeczy, poinformowaniem osób z Twojej pracy czy też sąsiadów o stanie Twojego zadłużenia. W przypadku, gdy jednak windykator posunął się o krok dalej, niż mógł, sprawę taką warto jest zgłosić odpowiednim instytucjom. Najlepszym sposobem na zgłoszenie takiego incydentu jest poinformowanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która monitoruje zarówno pracę banków, firm pożyczkowych jak i firm windykacyjnych. Zgłoszenie takie można złożyć przez stronę online. Znajduje się tam krótkie zgłoszenie, w którym należy opisać daną sytuacje. Po rozpatrzeniu skargi otrzymamy informacje zwrotną drogą pocztową. W wyjaśnieniu będzie opinia zarówno firmy pożyczkowej jak i windykacyjnej. KNF ma obowiązek odpowiedzieć na każdą tego typu skargę.

Author: flavio

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *