Zwrot prowizji bankowej od wcześniejszej spłaty kredytu

Zwrot prowizji od pożyczki czy kredytu zaciągniętego po 1 stycznia 2012 roku wyrok TSUE

Wcześniejsza spłata kredytu to marzenie wielu osób obciążonych tym zobowiązaniem. Kredyty konsumenckie są obecnie jednymi z najliczniej występujących na rynku polskim, tuż obok kredytów hipotecznych. I o ile ludzie, którzy zaciągnęli kredyty na mieszkania nie mogą liczyć na zwrot kosztów w przypadku jego wcześniejszego spłacenia, tak posiadacze kredytów konsumenckich, wedle działającego prawa europejskiego, jak najbardziej mają do tego prawo. Nie jest to niestety tak popularna wiedza jak życzyliby sobie ustawodawcy, jednak jest to na korzyść banków, niechętnie wypłacających należne środki. Jak, kiedy i kto może ubiegać się o taki zwrot, i na jakiej zasadzie to działa?

Komu należy się zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu / pożyczki – kto może go otrzymać ? – warunki

Zwrot Kosztów Kredytu po wcześniejszej spłacie

Zwrot Kosztów Kredytu po wcześniejszej spłacie

By zrozumieć dokładnie istotę całego zagadnienia, warto najpierw określić skąd wzięła się właściwie możliwość wypłacania kosztów kredytu spłaconego przed ustalonym terminem. Koszty kredytu są jednak pomniejszane, np. jeżeli koszty kredytu konsumenckiego, czyli prowizja, wysokość ubezpieczenia czy odsetki wyniosły 10 000 zł, klient, który spłacił swoje zadłużenie powinien otrzymać od banku 5 000 zł.  Zgodnie z wykładnią przepisów dyrektywy dotyczącej polskiej ustawy o kredycie konsumenckim dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 11 września 2019 roku, klient który spłaci przed ustalonym terminem kredyt konsumencki zaciągnięty w wysokości nie większej niż kwota 255 550 zł, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu w placówce bankowej, z którą podpisał umowę. Nie może to być jednak kredyt hipoteczny, możliwe jest jednak odzyskanie odsetek w przypadku kredytu o obcej walucie, jednak wciąż nie przekraczający kwoty 255 550 zł po przeliczeniu na polskie złotówki.

W polskim prawie obecnie obowiązuje również wyjątek co do tego ustalenia mówiący o tym, że w wyjątkowych przypadkach kwota kredytu od jakiego ubiegamy się o odzyskanie odsetek może przekroczyć wskazaną wyżej sumę, jednak nie może być zabezpieczony hipoteką, a jego przeznaczenie zostało określone w umowie, i był to remont lub renowacja lokalu mieszkalnego. Wobec takiego prawa można by przyjąć, że w takim razie każdy człowiek który obecnie ma kredyt do spłacenia może ubiegać się o zwrot kosztów, jeżeli udało mu się spłacić go wcześniej – niestety jednym z ważniejszych zasad przyznania zwrotu jest to, by umowa kredytowa została podpisana po 1 stycznia 2012 roku.

Warto również zaznaczyć, że mimo powszechnie pokutującego przekonania, klient nie ma obowiązku wcześniejszego informowania swojego banku o chęci lub możliwości wcześniejszej spłaty zaciąganego zadłużenia, jest to całkowicie prywatna inicjatywa na którą bank musi przystać, i na którą musi dać przyzwolenie, jeżeli klient wyrazi taką chęć. Jedynie w umowie pojawiała się dotychczas zawarta klauzula, że wcześniejsza spłata kredytu wiązać się może z karami pieniężnymi i wysokimi odsetkami w ramach rekompensaty dla banku za wcześniejszą spłatę, jednak obecne prawo zabrania takich praktyk, co działa stricte na korzyść klientów.

Co należy zrobić aby otrzymać zwrot prowizji pożyczki?

Czy banki chętnie zwracają należne środki? Komu należy się zwrot? Wyrok TSUE

Mimo przełomowego postanowienia Trybunału Unii Europejskiej według którego klientowi który spłacił wcześniej kredyt konsumencki należy się zwrot kosztów ze strony banku, te nie są zbyt chętne by to robić, jako że są to ogromne koszty. Jeżeli klient sam nie złoży wniosku do banku o wypłacenie należnych środków, sama instytucja raczej na pewno sama z siebie ich nie wyda. Niejednokrotne zdarza się również, że banki odmawiają wypłaty pieniędzy nawet mimo jasnych ustaleń TSUE oraz prawa, jakie obowiązuje w Polsce.

zwrot kosztów pożyczki

zwrot kosztów pożyczki

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinno być, mimo wszystko złożenie wniosku do placówki banku z prośbą o zwrot kosztów kredytu konsumenckiego jaki spłacony został wcześniej niż zakładała umowa. Jeżeli to nie skutkuje, dobrze jest skonsultować się ze Związkiem Zwrotów Bankowych, których działania opierają się właśnie na pomocy osobom które nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować od banku należnych pieniędzy. Wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie działają na korzyść klientów, poniekąd zmuszając banki do wywiązania się z obowiązku jaki wynika z ustalonego prawa w Polsce.

Można również udać się do radcy prawnego, który sprawnie pokieruje całym procesem swoistego rodzaju „windykacji” w stronę banku, jako że jeżeli nasz kredyt spełnia warunki o których mowa w ustawie TSUE, bank jest zobligowany do wypłacenia kosztów kredytu, bez względu na okoliczności czy ewentualne klauzule w umowie.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca? Ile mo

Osoby, które znacznie wcześniej spłacą kredyt konsumencki i spełnią warunki zawarte w ustawie z pewnością będą zadowolone, jeżeli otrzymają zwrot kosztów kredytu. W zależności od jego wysokości, zwrot może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, co stanowi dość przyjemny zastrzyk gotówki. Niemniej jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że mimo obowiązującego prawa i wyraźnych zapisów prawnych, banki starają się interpretować je na swoją korzyść, szukając możliwości legalnej odmowy wypłacenia należnych pieniędzy.

Należy zatem przygotować się na to, że do momentu uzyskania środków może upłynąć nawet kilka miesięcy od złożenia wniosku formalnego do banku z nakazem wypłaty. Dobrze zatem jest mieć wsparcie w osobach wykwalifikowanych, które w niektórych przypadkach są w stanie pomóc za darmo, lub za niewielką opłatą – taką organizacją jest właśnie Związek Zwrotów Bankowych, w którym działają doświadczeni specjaliści z zakresu ekonomii, prawa, a także specjalizacji typowo bankowej i finansowej. Mają oni większą moc działania niż „przeciętny zjadacz chleba”, a ich działalność jest traktowana znacznie bardziej priorytetowo, niż wnioski składane przez pojedynczych klientów. Warto skorzystać z ich rady i pomocy w walce o odzyskanie należnych pieniędzy.

Podsumowanie:

Zwrot pieniędzy z kredyt

Zwrot pieniędzy z kredyt

Jako ciekawostkę można dodać jeszcze fakt, że nawet mimo jasnego i klarownego sensu ustawy europejskiej dotyczącej wypłacania kosztów kredytu wcześniej spłaconego, instytucje finansowe w Polsce, a nawet decydujące osoby w tym sektorze gospodarczym dowolnie interpretują ten zapis, dając do zrozumienia konsumentom, że będą musieli oni przejść długą drogę do uzyskania należnych pieniędzy. Na szczęście jednak można dochodzić swoich praw nawet sądownie, jako że interpretacja, a właściwie znaczenie słów ustawy to dwa, zupełnie różne określenia które nie podlegają żadnej dyskusji.

Swego czasu do Rzecznika Finansowego wpłynęło kilkaset skarg od oburzonych konsumentów, którzy nie otrzymali spodziewanej kwoty od banku, a jak twierdzili, jedynie jej część. Jest to oczywiście błędne rozumowanie, i świadczy o nikłej wiedzy ludzi, oraz czytaniu ustaw bez zrozumienia. Bank jest zobowiązany do wypłaty kosztów kredytu w kwocie pomniejszonej, tak jak podano to w przykładzie powyżej. Jednakże w przypadku ewentualnych nieścisłości czy obaw zawsze można zwrócić się o opinię do radcy prawnego, lub sporządzić pismo z prośbą o wyjaśnienie do odpowiedniej dla siebie placówki swojego banku. Ubiegać się o zwrot warto, jednak jest to póki co bardzo czasochłonne zadanie.

Pożyczka, Kredyt, Chwilówka, Pożyczka bez BIK, Pożyczka Online, Pożyczka bez KRD, Kredyt na dowolny cel, Kredyt konsolidacyjny, Chwilówka do domu, Tanie pożyczki i kredyty, Kredyty gotówkowe


Author: flavio

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *