Krótki Wniosek pożycz nawet 25000 zł na 365 dnikrotkiwniosek.pl opinie klientów firmy pożyczka Krótki Wniosek forum

pożyczka gotówkowa i kredyt

krotkiwniosek.pl opinie klientów firmy

Kto może wnioskować o kredyt krotki-wniosek.pl?

Warunki, które należy zrealizować, są w zasadzie do wykonania. Jeśli spełniasz opisane poniżej warunki, możesz złożyć wniosek o pożyczkę.
Kredytobiorca:
-powinien być dorosły
-musi mieć aktualny DO,
-powinien mieć aktywny Profil Klienta na portalu internetowym,
-uzyska korzystną ocenę zdolności pożyczkowej,
-koniecznie powinien mieć działający telefon,
-powinien posiadać stabilne miesięczne udokumentowane środki utrzymania,
-nie może mieć niezwróconych chwilówek w firmie,
-powinien posiadać swoje czynne konto w banku,
-jesteś konsumentem w rozumieniu regulacji ustawy o Kredycie Konsumenckim,
-nie może posiadać w tej chwili otwartej chwilówki w firmie,
-musi zawrzeć umowę z pożyczkodawcą,
-musi posiadać zdolność do oddania pożyczek powstałych w konsekwencji zaciągnięcia pożyczki od firmy,
-powinien być mieszkańcem Rzeczypospolitej Polskiej

Mam kredyty gotówkowe w różnych parabankach czy mogę się starać o pożyczkę gotówkową?

Każdy wniosek zgłoszony przez pożyczkobiorce jest rozważany indywidualnie toteż jeżeli aktualnie masz inne kredyty gotówkowe możesz go dostarczyć a my ocenimy czy przyznać ci pożyczkę.,

Czy w tym samym czasie zdołam uzyskać kilka pożyczek od krotkiwniosek.pl?

W firmie wolno posiadać jedynie jedno otwarte zobowiązanie. Po jego oddaniu jest dozwolone strać się o następną pożyczkę na dokument tożsamości. krotki-wniosek.pl docenia konsekwentnych kredytobiorców wręczając im odpowiednie warunki przy następnych pożyczkach.,
Czy krotki-wniosek.pl dzwoni do pracodawcy?

Nie, firma finansowa w żadnym wypadku nie dzwoni do pracy. Twoje dane osobowe są w pełni zabezpieczone i nie są używane w celu telefonowania do Twojej firmy.,

Ile wynosi RRSO?

Przy braniu wszelkiego produktu finansowego, jaki zawiązuje pożyczkę pieniędzy (od banku, jak także od odrębnych firm pozabankowych) wypada wziąć pod uwagę RRSO, innymi słowy Faktyczną Roczną Taksę Oprocentowania. Jest to najprościej charakteryzując kwota całych należności oraz kosztów chwilówki lub zobowiązania, jakie ponosi użytkownik. Dzięki temu wolno w bezproblemowy sposób porównać propozycje przeróżnych instytucji – banków, czy działalności gospodarczych udostępniających pożyczki gotówkowe. W skład Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wchodzi nie wyłącznie oprocentowanie zapomogi pieniężnej, jednakże też całe należności, prowizje i zarówno ceny usług ponadplanowych. Ujednolicony rodzaj rozliczania wartości chwilówki dla przeróżnych firm – banków, SKOKów i instytucji pozabankowych jest niesłychanie przydatne na rzecz klienta i pozwala mu zestawić dodatkowo ocenić różnorodne propozycje. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest powiązana zawsze z okresem, na jaki bierze się ustalony produkt finansowy – kredyt albo pożyczkę gotówkową.

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest zmienna.,
Uzyskałem kredyt w Krótki Wniosek na co mogę ją przeznaczyć?

Kredyt gotówkowy może być wydana na każdy cel. Nie ma warunku uprzednio oznajmiać na co potrzebujemy wydać gotówkę z kredytu.,

Kiedy otrzymam pieniądze z kredytu?

Środki z kredytu pożyczkodawca przekaże nawet w ciągu 60 minut wyliczanych od momentu osiągnięcia pozytywnej oceny zdolności pożyczkowej, pod warunkiem, że posiadasz rachunek bankowy, na jakie ma zostać przelana pożyczka w współpracującym z kredytodawcą banku.,

Czy kredyt gotówkowy można oddać wcześniej?

Każda osoba posiada opcje wcześniejszej spłaty pożyczki.,

Czy mogę wycofać się z umowy kredytu gotówkowego?

Pożyczkobiorco, pozyskałeś kredyt, pomimo tego po późniejszej, spokojnej analizie klauzul umowy ustaliłeś, że pożyczka gotówkowa nie jest dla ciebie pomyślna? Zgodnie z art. 53 ust.1 regulacji z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim posiadasz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dób od chwili jej sygnowania, bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji. O ile pragniesz odstąpić od umowy musisz złożyć oświadczenie. Wzorzec oświadczenia powinieneś uzyskać w momencie zawarcia umowy. Pamiętaj, żeby podać nazwę podmiotu udzielającego tobie kredytu dodatkowo zupełny adres jego siedziby. Odpowiednio wypełniony wniosek możesz dostarczyć sam pod adres wskazany poprzez bank albo posłać pocztą. Pamiętaj mimo to, iż w chwili odstąpienia od umowy będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanej sumy. Mimo to nie musisz się dręczyć, zgodnie z przepisem o kredycie konsumenckim suma zostanie zwiększona o procent raptem za czas od dnia wypłaty chwilówki do dnia jego oddania. Będzie to wyłączny koszt, który poniesiesz. Jeśli nie zwrócisz wierzytelności w ciągu 30 dób od złożenia zaświadczenia, twój wniosek zostanie wycofany oraz będziesz zobligowany zwrócić wierzytelność zgodnie z poprzednio stwierdzonym harmonogramem.
,

Czy instytucja funkcjonuje zgodnie z wytycznymi RODO?

RODO, czyli norma prawna o ochronie informacji osobowych. Jego reguły dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo przechowuje dane od osób fizycznych, a w przyszłości je wykorzystuje. Za sprawą RODO osoba fizyczna ma większe unormowanie do pilnowania własnych danych. Na czym polega obrona danych osobowych? Dzięki ochronie jednostka fizyczna ma zarządzenie na przykład do tego, ażeby jej dane zostały definitywnie skasowane, pod warunkiem że będzie tego potrzebowała. Zakład pracy powinien zdobyć akceptację jednostki fizycznej na przechowywanie jej danych osobowych, a zgoda ta musi być świadoma. RODO ma zdziałać to, byś był utwierdzony, iż twoje informacje są bezpieczne również by w samej rzeczy tak było.Wskazane jest pogrążyć się w zagadnienie i wydedukować, co to jest RODO, albowiem za pośrednictwem wiedzy można w przyszłości ustrzec się dokuczliwych niespodzianek.
,

Z jakiego powodu mój wniosek o kredyt został odrzucony?

Wniosek o kredyt będzie odrzucony gdy nie spełniasz przesłanek do udzielenia pożyczki gotówkowej a w szczególności gdy:
-masz poniżej 18 lat
-posiadasz niespłaconą poprzednią pożyczkę w www.krotki-wniosek.pl
-nie posiadasz aktualnego Dowodu,
-nie masz aktywnego numeru telefonu,
-nie jesteś obywatelem RP,
-twój wniosek posiada pomyłki,
-nie podpisałeś umowy z kredytodawcą,
-nie masz konta w banku

Czy Krótkie Wniosek bada przeszłość w BIK?

BIK to streszczenie nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to firma państwowa, której…boi się sporo ludzi. Ustanowiona za pośrednictwem Związku Banków Polskich jest firmą, jaka magazynuje dane odnoszące się do przeszłości pożyczkowej wszystkich Obywateli. Te wiadomości nie są udostępniane jawnie. Z takich wiadomości mogą korzystać jedynie banki, które chcą się dowiedzieć, czy dana osoba ma korzystną przeszłość pożyczkową. Na przykład? Jeżeli będziemy starali się o wierzytelność w banku X, to ów pożyczkodawca zada swoje zapytanie do Biura informacji kredytowej odnoszące się do naszej historii pożyczkowej. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to mamy możliwość na uzyskanie takiego debetu (sama wiadomość z BIK nie ma znaczenia) na fakt użyczenia pożyczki gotówkowej. Odmowna odpowiedź z Biura informacji kredytowej (nawet w wypadku świetnej form finansowej)być może przyczynić się, że bank X nie da nam nadmienionej pożyczki finansowej. Biuro informacji kredytowej w takim wypadku ma astronomiczną moc, jeżeli idzie o kredyt gotówkowy.

TAK – pożyczkodawca weryfikuje dane w Biurze Informacji Kredytowej w skrócie BIK,

Czy krotkiwniosek.pl sprawdza bazy KRD?

KRD, to znaczy Krajowy Rejestr Długów, jest to znane biuro informacji gospodarczej powstałe 4 sierpnia 2003 roku, zajmujące się zbieraniem i udostępnianiem dokumentacji, zawierających ilości jak również uregulowaniu długów działalności gospodarczych a także.
Dzięki ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, podpisanej 9 kwietnia 2010 roku, dane mają możliwość być wysyłane przez gminy i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa oraz jednostki mające tytuł wykonawczy.
System KRS, istniejący od 14 czerwca 2010 roku, udostępnia dokumentacje w bazie dłużników dla samorządów, administracji, podmiotów gospodarczych i sektorów mieszkaniowych, czy osób fizycznych.
Aby zostać usuniętym z bazy dłużników, należy uregulować zadłużenie. Kiedy pożyczkodawca dostanie spłatę zadłużenia, ma obowiązek w terminie 14 dni usunąć zadłużonego z bazy dłużników.

TAK – pożyczkodawca weryfikuje informacje w historię w KRD,

Czy krotki-wniosek.pl podaje wiadomości o kredycie do BIK, BIG, KRD, ERIF? Czy wpisuje do takich ewidencji jak ERIF, BIG, KRD, BIK?

Instytucja finansowa przy przeglądaniu klienta używa określonych baz i wykazów dłużników dlatego posiada opcje dopisywania informacji o nieuczciwych kredytobiorcach do wyżej wyliczonych baz.

Czy firma weryfikuje wpisy w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.?

Każdy posiadacz działalności gospodarczej ma obowiązek posiadać wiedzę, co to jest BIG Informonitor. Jest to przedsiębiorstwo krajowe zajmujące się prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw i konsumentów, jacy posiadają nieuregulowane kredyty względem wierzycieli. Posiada ono w swoich bazach wiadomości o płatnościach oraz zadłużeniu działalności gospodarczych także prywatnych klientów. Mogą to stanowić informacje o wierzytelnościach dostarczane za pomocą takich wierzycieli, jak na przykład trybunały, dostawcy prądu, operatorzy telekomunikacyjni, lub władze samorządowe. Osoba prywatne prawdopodobnie może znaleźć się w indeksie informacji BIG Infomonitor, o ile jej debet wynosi 200 pln czy więcej. W wypadku przedsiębiorstw owa kwota wynosi 500 złotych. Dłużnicy alimentacyjni są wpisywani obojętnie od wielkości, z jaką zalegają. To biuro prócz tego uprzystępnia informacje też z BIK, i też z ZBP. BIG Infomonitor ma misje poprawić ściągalność długów plus zobowiązań pieniężnych na rzecz wierzycieli.

TAK – pożyczkodawca bada dane w BIG

Zwłoka w spłacie chwilówki – Windykacja

Dochodzenie zwrotu wierzytelności od dłużnika jest zgodna z przepisami i aprobuje wszelkie czynności wyznaczone w prawomocnych aktów prawnych prawnych. Występują dwie procedury prowadzenia windykacji miękka i prawna. Na ogół zwrot roszczenia drobnych kończy się na windykacji polubownej, która polega na doręczeniu do wierzycieli pism, w których domaga sie go do opłacenia stworzonego zobowiązania.

Krótki Wniosek opinie

Wszelkich kredytobiorców instytucji www.krotki-wniosek.pl prosimy o opinie którą można zamieścić pod materiałem. Wzywamy dodatkowo o zachowanie kultury wypowiedzi osoby wykorzystujące nazbyt mocnego słownictwa będą banowane a ich opinie usuwane.

krotki-wniosek.pl  opinie kontrahentów instytucji finansowej oraz forum

Wystaw ocenę:
[Suma: 0 Średnia: 0]
The Research on Autism and Development (RAD) Laboratory is located in a Tetris-like maze of brown wooden buildings, not far from the main campus of the University of California, San Diego. The lab itself is a nondescript warren of small beige rooms. But everything else about it is extraordinary. The first clue is a T-shirt one of the lab’s young interns wears on this sunny day in April, featuring the RAD Lab’s motto: “We play mind games.” One of the newer recruits, 20-year-old Naseem Baramki-Azar, sports a “Super Mario Bros.” shirt. A half-dozen other lab members huddle around computer screens displaying none of the usual fare of charts or spreadsheets: Instead, they’re hard at work making cartoon moles pop out of molehills, or fat spaceships careen toward the top of a computer screen. The lab’s director, Jeanne Townsend, and associate director, Leanne Chukoskie, periodically poke their heads in to check on the progress. The two women, a generation apart, are a study in contrasts. Townsend is reserved, with dark-framed square glasses; Chukoskie is a fast-talker with a California blond ponytail. But they finish each other’s sentences when they talk about their quest: to develop video games that can help children with autism. The project has stretched the two neuroscientists in unfamiliar directions. “I find myself doing a lot of computer science these days,” Chukoskie says. They are also fledgling entrepreneurs. Last year, they launched a startup, BrainLeap Technologies, also based in San Diego. That step, Chukoskie says, filled her with a mix of unenthusiastic “eh” and dread-filled “ugh.” Despite their discomfort, these two scientists are part of a growing cadre braving video-game development in search of novel therapies for autism. The idea has obvious appeal: Boys with autism spend almost twice as much time playing video games as typical boys do. And many common game features — including predefined ‘roles’ and goals, and a repetitiveness between levels — seem to mesh well with autism traits, such as social difficulties and a preference for routine, says Micah Mazurek, associate professor of education at the University of Virginia in Charlottesville. “If we are finding that kids with autism are especially drawn to technology,” Mazurek says, “why not try to leverage that interest to design interventions?” One reason not to is that some ‘serious games’ — those designed for purposes other than mere entertainment, such as imparting practical skills — have drawn serious criticism, or worse. For example, the U.S. Federal Trade Commission slapped a $2 million fine on San Francisco, California-based Lumos Labs in 2016 for falsely advertising “that training with the Lumosity Program reduces cognitive impairment associated with health conditions.” Another barrier is that the gaming industry works with bigger budgets and faster timelines than research labs typically do, making it difficult for the latter to be competitive. Some researchers, such as Townsend and Chukoskie, have taken the entrepreneurial route anyway, but others have sought partnerships with game developers or treat their explorations as a purely academic exercise. Over the past year, several small pilot studies have produced promising results for games designed to help children with autism, showing that they may improve a range of abilities — including balance, attention and gaze control. The creators of those games are working to prove that those gains persist and translate into real-life benefits. In gaming lingo, they are trying to ‘level up.’ If they succeed, it would be a welcome change to the current state of play. A directory compiled by the advocacy organization Autism Speaks lists more than 700 apps, games and other digital resources intended for people with autism or their families, but only around 5 percent of those have scientific data backing their effectiveness. “My wife and I have downloaded apps, some of them free, some of them 99 cents, that are really professing to be for kids on the spectrum — and there’s nothing there of any substance,” says Erik Linstead, assistant professor of computer science at Chapman University in Orange, California. Linstead says he became interested in building games and other digital resources for autism when his daughter was diagnosed with the condition in 2012. He has since created several applications. “People know, especially with [autism], that parents are desperate to do anything they can to help their kids, and so they label these things as assistive technologies for autism or whatever,” he says. But often, “they’re poorly built; they’re poorly maintained.” Level 1: Gamify The power of gamification resonates with James Tanaka, a cognitive psychologist at the University of Victoria in Canada. In the mid-2000s, Tanaka helped develop a series of seven ‘mini-games’ aimed at helping children with autism recognize faces and interpret expressions. Designing games wasn’t the initial plan, Tanaka recalls, but he and his collaborators learned to modify their approach. “If you want an effective intervention, you’d better gamify it; you’d better make it fun for kids,” he says. The series they developed — called “Let’s Face It!” — was one of the first games for autism to show improvements in a randomized controlled trial, and is still influential in the field. In the trial, 42 children with autism who played the games for 20 hours got better at recognizing facial expressions and at related tasks. But the research world can move slowly, and years passed between the game’s development and publication of its clinical trial results — during which time its aesthetic, user interface and system requirements had significantly aged by industry standards. Tanaka has continued to work on video games to help people with autism, including an iPad app spinoff of “Let’s Face It!” and a “Pac-Man”-inspired game to teach children with autism to make facial expressions, potentially easing their characteristic flat affect. But his ambitions in this realm are modest. To make a game or app for autism that really succeeds in the market, he says, “you really have to have the resources; you really have to know what you’re doing.” Fast-paced advances in technology are helping to fill in some of the financial and knowledge gaps. Since Tanaka’s first efforts, game design has become quicker and cheaper, in part thanks to open-source software. More sophisticated gaming systems have also opened up possibilities. For the RAD Lab, the tipping point in the move into video games came with the availability of affordable, consumer-grade eye trackers around five years ago. The gaming industry wanted to incorporate eye-trackers into virtual-reality headsets. Townsend and Chukoskie saw a chance to track and train children’s attention. Townsend’s work over three decades has focused on problems with attention. She has documented how people with autism often have trouble shifting their attention — for example, moving their gaze to a new object. They also struggle to make rapid eye movements, known as saccades, as smoothly and accurately as typical people do. “Obviously, that interferes massively with social interactions, which are very dynamic,” Townsend says. If your eye jumps to the wrong place at the wrong time, you are liable to miss subtle social cues. The team created three games to enhance a child’s ability to control eye movements, including saccades. In a digital version of a classic carnival game, players of “Mole Whack” smack down cartoon animals with a glance. They also have to avoid moles wearing glasses, to hone a skill called inhibitory control. As players advance through the game, the moles move faster and emerge from multiple directions, calling for more rapid and flexible eye movements. In another game, “Shroom Digger,” players blow up trippy mushroom-shaped houses by staring at them, strengthening the ability to hold a gaze steady. And in “Space Race,” players guide a spaceship through a series of gates to build fast gaze-shifting and other skills. “We’re training control of eye movement, which trains control of attention,” Townsend says. Other researchers are creating video games that make use of Nintendo Wii Fit boards, designed for use with exercise programs. Balance problems are common in people with autism, and can make daily skills such as dressing challenging. Trouble with balance and other motor skills often coincides with poor social skills and repetitive behaviors, although the cause-and-effect relationships between these observations are not clear, says Brittany Travers, assistant professor of kinesiology at the University of Wisconsin-Madison. Travers is developing a “Ninja Training” game, in which children practice six poses inspired by yoga and tai chi on a Wii Fit board. Silhouettes of the child and the pose appear on an attached screen, and dots light up red when a part of the child’s body moves out of the correct position, providing immediate feedback. If the child holds the pose for a specified number of seconds, a new background scene — a tree or mountain peak — appears. The player advances to higher ninja levels by holding poses for longer periods of time. The increasing accessibility of technology for augmented and virtual reality means that researchers might be able to train even complex social behaviors through gaming, Linstead says. For instance, these systems could allow for simulating whole interactions, such as what might take place in a behavioral therapy session. One of Linstead’s projects, “Bob’s Fish Shop,” is a virtual reality game in which players maintain an aquarium by interacting with the owner of a pet store, responding to his queries, interpreting his gestures and following his gaze to build joint-attention skills. Level 2: Achieve ‘transfer’ Nearly anyone who plays a video game will get better at playing that particular game with enough practice. Play the RAD Lab’s “Mole Whack” and, at first, sure, not whacking the bespectacled moles is difficult. But things shift after just a few minutes. The moles move faster, and some parachute down from the top of the screen, but you stay cool: You’ve got this. The trick, however, is whether getting better at playing the game ‘transfers’ to any sort of real-life benefit. It’s the level at which Lumosity nearly hit ‘game over.’ Chukoskie believes the RAD Lab’s games will avoid the same pitfalls because they use eye-tracking technology to connect directly to a player’s physiology. “You interface with the game,” she says. “So you’re not just playing a game, but you’re modifying the game on the basis of your performance — in our case, with gaze.” That approach, part of a nascent movement called ‘neurogaming,’ should ease the transfer to real-life skills. In a small pilot study published this year, eight adolescents with autism played “Mole Whack,” “Shroom Digger” and “Space Race” for 30 minutes a day, five times a week over eight weeks. At the end of that period, the six who completed the study improved their scores on well-established tests of attention, gaze control or both. To gauge whether those gains led to benefits in daily-living skills, the researchers also surveyed the children’s parents, who reported seeing more general improvements in attention. The researchers are following up these results with a larger study. Travers and her team have also found preliminary evidence of real-life benefits. They tested their ninja game in 29 children and adolescents with autism, who came to the lab three times a week for six weeks to play the game for an hour. The players who made the most progress in the game also showed the greatest improvements in their balance, the team reported in January. The researchers are assessing whether the players also improve their posture and balance while getting dressed. And they are scanning the players’ brains to see whether the game alters the players’ brain structure. For most autism video games under development, the results of studies so far provide only indirect or subjective evidence for the games’ effectiveness. Here again, though, technology could provide a solution. Chukoskie and Townsend are experimenting with eye-tracking glasses, which might reveal how a person’s visual attention shifts during a real-life social interaction. They are also trying to gamify some of the in-lab assessments, in the hopes that having them embedded in the game suite might provide objective measures enabling schools and parents to track children’s progress. Level 3: Account for autism The scientists designing video games for autism need to walk a fine line: Make the games compelling, but not too compelling. Every 20 minutes a child spends playing a game is 20 minutes spent not engaging in social interactions. The temptation to stay in the virtual world may be particularly intense for people with autism. Mazurek has found that adults with autism are more prone to compulsive video-game use than their typical peers. Autism presents other barriers to the success of these game-based approaches. Travers observed that some children who had a Wii system at home had developed rituals around gaming — such as idiosyncratic ways of holding the remote — that got in the way of playing the “Ninja Training” game. In the pilot study of the RAD Lab games, two of the original eight participants had to drop out: One teenager decided to take apart and tinker with the gaming system; the other child became so anxious about playing for the requisite number of minutes that he began getting up at 5 a.m. every day to get a head start. Akili Interactive, a software company based in Boston, is trying to mitigate these complications by framing their product, called “Project: EVO,” as a training program rather than a game. “It’s designed to feel like it and to have the graphics at the level of a video game,” says Elysa Marco, a pediatric neurologist at the University of California, San Francisco, who has worked with Akili to validate the program. “But it’s not timed and rewarded in that way.” The pace of play and the timing of the rewards are carefully calibrated to keep children engaged but not addicted, Marco says. “Project: EVO”— based on technology licensed from neuroscientist Adam Gazzaley’s lab at the University of California, San Francisco — aims to improve various aspects of attention, especially cognitive control, or the ability to juggle different tasks and ignore irrelevant information. This ability is often impaired in children with autism or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The program consists of four different worlds, or mini-games, each featuring a human-like creature called an Akili. In one world, the Akili rides an ice floe along a river. Players tilt a tablet device back and forth to steer the floe, avoiding icebergs and icy walls on either side. They also have to tap the screen to catch red fish, but ignore blue and green ones. Preliminary studies suggest the program can benefit children with ADHD, as well as those with sensory processing disorder. A study presented at the annual meeting of the International Society for Autism Research in May provided the first test of the intervention in autism. Of the 19 children with autism plus attention problems, 11 used “Project: EVO” for 30 minutes a day five times a week, and 8 controls used a vocabulary and spelling iPad app instead. At the end of four weeks, only the “Project: EVO” group’s scores on a standard test of attention improved. Akili has also been evaluating whether the sights and sounds of “Project: EVO” trigger children with sensory sensitivities. And they are testing whether the dexterity required is difficult for people on the spectrum who have motor or coordination problems. Based on their preliminary findings, Akili adjusted the pacing of the game so that children reach difficult levels more gradually, and gave children more control over the volume. “There’s little, subtle things there that [game developers] might want to think about,” says Benjamin Yerys, a child psychologist at the Children’s Hospital of Philadelphia, who coordinated the autism trial. Yerys’ team has plans for a larger clinical trial of the app in children with autism and ADHD. Ultimately, Akili hopes to gain U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval of its product for attention problems, including those seen in children with autism. “Going down that FDA-approval pathway really helps everybody think about it as a therapeutic modality,” Marco says. In her clinical practice, she introduces cognitive training, either with “Project: EVO” or other approaches, after addressing any issues with a child’s environment, diet, sleep and exercise, but before prescribing medications. Level 4: Immersive world In addition to their therapeutic potential, video games designed for people on the spectrum may hold other benefits. “Games support mastery, exploration — they’re safe ways to try out things,” Chukoskie says. “So many of our kids experience a lot of failure.” Getting really good at playing a video game can be an antidote to difficulties in school and trouble making friends. Earlier this month, the lab’s internship program itself levelled up to host 25 college-age students with autism, each for up to 10 weeks. The aim is to have the interns receive career counseling and mentorship, and work on programming and art for the next version of the game suite. In this way, the program functions almost as a real-world analog to a video game — a safe and supportive space for young adults to learn the unwritten rules of the workplace, and master skills such as delivering criticism constructively or switching quickly between different projects. Townsend has long hired young adults with autism to help out in the lab, but she says video games are “kind of an ideal project. A lot of these young people program already.” Baramki-Azar has been working in the lab for two days a week since October and upped his commitment to 20 hours a week this month. He was diagnosed with autism in elementary school, and he says his biggest challenge is that he has a tough time advocating for himself. “It kind of caused me to do not so well in some classes because I just wouldn’t talk to the teacher,” he says. But he spoke up for a chance to work on the RAD Lab’s games. Baramki-Azar is an avid gamer who has played “Super Smash Bros.” at local tournaments and is currently hooked on “Minecraft,” “Tetris” and “Dance Dance Revolution.” After seeing Chukoskie give a talk on her work at a local science museum, he marched right up to her and asked to be part of the program. He says he was intrigued by the idea of using video games to gather research data: “You might be able to get better results just because it’s not really boring.” Chukoskie met a lot of young adults like Baramki-Azar during the pilot study. Many weren’t working or in school, and she realized they might be part of the solution to the lab’s programming woes. “There are these really smart people who are engaging our games; they’re giving me feedback,” she says. “Why are these people not plugged in?” The pilot-study dropout who tried to take apart the gaming system? Chukoskie laughs, “We should have hired him.”

Author: Marek Mróz

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *