Outsourcing pracowniczy

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing  pracowniczy to realizacja funkcji kadrowych przez zewnętrzną firmę dla naszego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które świadczy usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego, ma za zadanie m.in:

 • prowadzić proces rekrutacji,
 • podpisywać umowy z pracownikami w imieniu właściwego pracodawcy (agencja pełni funkcję pełnomocnika danej organizacji),
 • wypłacać wynagrodzenia,
 • wysyłać pracowników na okresowe badania,
 • organizować zastępstwa,
 • przeprowadzać szkolenia,
 • wdrażać systemy motywacyjne,
 • świadczyć usługi z zakresu coachingu.

Czym się charakteryzuje outsourcing pracowniczy?

Celem outsourcingu jest polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w elementach długoterminowych, rynkowych, organizacyjnych, ekonomicznych i wzmacniających.

Do najczęściej stosowanych dziedzin outsourcingu należą:

 • zasoby ludzkie
 • rachunkowość i finanse
 • marketing
 • obsługa klienta
 • usługi prawnicze
 • zarządzanie i administracja
 • transport, zaopatrzenie
 • systemy informatyczne
 • usługi szkoleniowe

Dla jakiego przedsiębiorcy dedykowany jest outsourcing pracowniczy?

Silna konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa muszą szukać nowych sposobów na zwiększanie efektynwości swojej działalności i na redukcję kosztów. Jednym z rozwiązań jest outsourcing pracowniczny. Dużym podmiotom szczególnie opłaca się korzystać z usług zewnętrznej firmy. Tam działania kadrowe są przeprowadzane na skalę masową.